An trú ở hiện tại

An: bình an, an yên, ko vọng động

Trú: ở

Ko bị động bởi bất cứ tác nhân nào. Ý là ở ngay tại hiện tại ko bị nghĩ lại về quá khứ, không tưởng đến tương lai. Chỉ ở tại hiện tại, sống tại giây phút hiện tại vì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Hiện tại tốt thì ko phải hối tiếc quá khứ, ko phải mơ tưởng hy vọng đến tương lai.Ở tại hiện tại, sống trong giây phút hiện tại.

Vd: rửa bát chỉ là rửa bát, trong khi rửa bát chẳng nghĩ về quá khứ,( hqua mình làm gì, sáng nay mình làm gì…); chẳng nghĩ rằng mau rửa cho nhanh để ngồi chơi ( ko sống trong hiện tại, mong cầu mau rửa cho nhanh, thế thì ko còn là rửa bát nữa, tức là ko sống trong hiện tại)

Trả lời