You are currently viewing Đây Thôn Vĩ Dạ
Đây Thôn Vĩ Dạ

Đây Thôn Vĩ Dạ

Sao anh không về chơi thôn vĩ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió…

Mây đường mây…

Dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay..

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay..

Mơ khách đường xa, khách đường xa…

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà

– Hàn Mạc Tử –

Trả lời