Anh chị liên hệ với Thể số điện thoại : 0967 841 186

Website : thebds247.com (tìm nhân viên sale bất động sản toàn quốc hợp tác đăng bài và xây dựng website)

Foreigners who want to buy a house please contact me on facebook : https://www.facebook.com/the.nguyentrong.1865

Thank you very much !