Read more about the article Đi du lịch Bắc Giang phải ghé qua những làng nghề truyền thống đặc sắc
Đi du lịch Bắc Giang phải ghé qua những làng nghề truyền thống đặc sắc

Đi du lịch Bắc Giang phải ghé qua những làng nghề truyền thống đặc sắc

Nằm trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Giang là một trong những cái nôi của nhiều làng nghề thủ công truyền thống. Làng nghề không chỉ góp…

Continue ReadingĐi du lịch Bắc Giang phải ghé qua những làng nghề truyền thống đặc sắc