Read more about the article Du lịch trải nghiệm Bắc Kạn khám phá 4 làng nghề truyền thống
Du lịch trải nghiệm Bắc Kạn khám phá 4 làng nghề truyền thống

Du lịch trải nghiệm Bắc Kạn khám phá 4 làng nghề truyền thống

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi nằm tại vùng Đông Bắc Bộ, là địa phương có địa hình đồi núi với tài nguyên khoáng sản và rừng phong phú,…

Continue ReadingDu lịch trải nghiệm Bắc Kạn khám phá 4 làng nghề truyền thống