Read more about the article Gần 1.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh
Gần 1.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh

Gần 1.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh

Quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM có chiều dài hơn 8km sẽ được đầu tư mở rộng với tổng kinh phí gần 1.500 tỉ đồng. Phó chủ…

Continue ReadingGần 1.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh