Read more about the article Vài nét văn hóa trong ẩm thực Trà Vinh cùng địa chỉ quán ăn ngon
Vài nét văn hóa trong ẩm thực Trà Vinh cùng địa chỉ quán ăn ngon

Vài nét văn hóa trong ẩm thực Trà Vinh cùng địa chỉ quán ăn ngon

Trà Vinh là vùng đất của những ngôi chùa Khmer, những lễ hội truyền thống và cả một nền ẩm thực đa sắc màu. Cũng nhờ có sự cộng cư…

Continue ReadingVài nét văn hóa trong ẩm thực Trà Vinh cùng địa chỉ quán ăn ngon