You are currently viewing Tài Nguyên Du Lịch: Đặc Điểm Và Phân Loại Tài Nguyên Du Lịch
Tài Nguyên Du Lịch: Đặc Điểm Và Phân Loại Tài Nguyên Du Lịch

Tài Nguyên Du Lịch: Đặc Điểm Và Phân Loại Tài Nguyên Du Lịch

Tài nguyên du lịch (Tourism resources) là khách thể của du lịch và là cơ sở để phát triển ngành du lịch. Cùng tìm hiểu để hiểu rõ hơn tài nguyên du lịch là gì? Đặc điểm và phân loại tài nguyên du lịch ra sao?

tai nguyen du lich

Ảnh: Tài nguyên du lịch

1. Tài nguyên du lịch là gì?

Theo Luật Du Lịch: Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử – văn hoá, công trình lao động sáng tạo của con người, các giá trị nhân văn khác có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch.

Tài nguyên du lịch theo Pirojnik: “Tài nguyên du lịch là những tổng thể tự nhiên, văn hóa – lịch sử và những thành phần của chúng, tạo điều kiện cho việc phục hồi và phát triển thế lực tinh thần của con người, khả năng lao động và sức khỏe của họ, trong cấu trúc nhu cầu du lịch hiện tại và tương lai, trong khả năng kinh tế, kỹ thuật cho phép, chúng được dùng để trực tiếp và gián tiếp tạo ra những dịch vụ du lịch và nghỉ ngơi”.

Theo các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng: “Tất cả giới tự nhiên và xã hội loài người có sức hấp dẫn khách du lịch, có thể sử dụng cho ngành du lịch, có thể sản sinh ra hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường đều có thể gọi là tài nguyên du lịch”

2. Phân loại tài nguyên du lịch

Người ta cũng chia ra 3 loại tài nguyên du lịch, đó là:

  • Tài nguyên du lịch thiên nhiên bao gồm khí hậu, địa hình, phong cảnh..v.v, có thể nói chung là tất cả những gì thiên nhiên ban tặng con người.
  • Tài nguyên du lịch nhân văn gồm có tài nguyên du lịch nhân văn vật thể và tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể. Đó là những di sản do con người tạo ra qua nhiều thế hệ và để lại cho các thế hệ mai sau.

+ Tài nguyên du lịch nhân văn vật thể bao gồm các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc, văn hoá, nghệ thuật..v.v.

di tich lich su la tai nguyen du lich nhan van vat the

Ảnh: Di tích lịch sử là tài nguyên du lịch nhân văn vật thể

+ Tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể bao gồm các truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, các phong tục tập quán, các loại hình nghệ thuật truyền thống..v.v.

  • Tài nguyên du lịch xã hội bao gồm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội do con người đương đại tổ chức cũng tạo ra sức hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Ví dụ như: các sự kiện thể thao thế giới, các cuộc thi hoa hậu thế giới và khu vực, các hội nghị chính trị – kinh tế như: Hội nghị APEC, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN….v.v.

Các nhà khoa học cũng chia ra làm:

  • Tài nguyên du lịch hiện thực (tức là có khả nămg khai thác)
  • Tài nguyên du lịch tiềm năng còn chưa khai phá

Chỉ có tài nguyên du lịch hiện thực mới có giá trị du lịch và mới có thể phát triển ngành du lịch.

3. Đặc điểm tài nguyên du lịch

Để có thể sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch đạt được hiệu quả bền vững thì cần phải tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm của nguồn tài nguyên này. Tài nguyên du lịch sẽ mang cả những đặc điểm của tài nguyên nói chung và những đặc điểm riêng liên quan đến tính chất của ngành Du lịch.

(1) Một vài loại tài nguyên du lịch là đối tượng khai thác của nhiều ngành kinh tế – xã hội

Các loại tài nguyên địa hình địa chất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật…được sử dụng cho nhiều ngành kinh tế và nhu cầu của đời sống.

Tài nguyên nước được sử dụng để phục vụ tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và đời sống.

Tài nguyên sinh vật vừa là tài nguyên phục vụ du lịch, vừa là đối tượng khai thác của ngành lâm nghiệp, tài nguyên sinh vật biển, hồ là đối tượng khai thác của ngành thuỷ sản. Tài nguyên sinh vật nói chung cũng là đối tượng khai thác của các doanh nghiệp và nhân dân.

Vì vậy, trong quá trình phát triển du lịch cần hợp nhất quy hoạch phát triển du lịch trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Từ đó có các kế hoạch, chiến lược, giải pháp khai thác tiết kiệm, có hiệu quả, tránh việc tranh chấp và sử dụng lãng phí tài nguyên.

(2) Tài nguyên du lịch mang tính biến đổi

Tài nguyên du lịch nếu không được đưa vào khai thác, sử dụng, bảo vệ và tôn tạo hợp lý, tiết kiệm theo hướng bền vững sẽ bị suy thoái, cạn kiệt giảm cả số lượng và chất lượng.

(3) Hiệu quả và mức độ khai thác tài nguyên du lịch phụ thuộc nhiều yếu tố

Như: Khả năng nghiên cứu, phát hiện và đánh giá giá trị tài nguyên vốn còn tiềm ẩn, trình độ phát triển khoa học, công nghệ.

Nguồn tài sản quốc gia, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, các quốc gia cũng tác động tới hiệu quả và mức độ khai thác tài nguyên du lịch.

Các yếu tố trên có thể tạo điều kiện thuận lợi cũng có thể gây khó khăn trong việc đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch.

(4) Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng

Tài nguyên du lịch rất phong phú, đa dạng. Điều này là cơ sở tạo nên sự phong phú, đa dạng của các sản phẩm du lịch, nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng của du khách.

Mỗi loại hình du lịch thường được phát triển dựa vào những đặc điểm, tính chất riêng của từng loại tài nguyên.

Tài nguyên du lịch có giá trị thẩm mỹ. Các loại tài nguyên có giá trị thẩm mỹ càng cao thì khả năng hấp dẫn du khách càng lớn.

(5) Tài nguyên du lịch là những loại tài nguyên có thể tái tạo được

Trong quá trình khai thác và kinh doanh du lịch, khách du lịch được đưa tới các điểm du lịch để họ trải nghiệm, thẩm định, thưởng thức , cảm nhận tại chỗ những giá trị của tài nguyên du lịch. Nếu được quy hoạch, tổ chức quản lý, bảo tồn khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên du lịch có thể được khai thác phục vụ du khách được nhiều lần mà không làm suy giảm giá trị cũng như khối lượng. Vì vậy, nếu được khai thác bảo vệ, tôn tạo, sử dụng hợp lý không vượt quá sức tải của tài nguyên du lịch cũng như việc đầu tư cho bảo tồn, tôn tạo kịp thời đúng quy trình kỹ thuật thì không những bảo vệ được giá trị của tài nguyên, mà còn có thể nâng cao số lượng và chất lượng của tài nguyên.

(6) Tài nguyên du lịch có tính sở hữu chung

Bất cứ công dân nào cũng có quyền được thẩm nhận, thưởng thức các giá trị của tài nguyên du lịch. Việc khai thác tài nguyên du lịch là quyền của mọi doanh nghiệp du lịch. Không có cá nhân nào được độc quyền tổ chức các tour du lịch, khai thác tài nguyên du lịch tại bất cứ điểm du lịch nào.

Trong Luật Du lịch Việt Nam, năm 2005 điều 7, mục 1 quy định: “ Cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch”.

Điều 5, mục 4 luật Du lịch Việt Nam, năm 2005 quy định: “Nhà nước ta đảm bảo sự tham gia của mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp dân cư trong phát triển du lịch”.

(7) Khai thác tài nguyên du lịch gắn bó mật thiết với vị trí địa lý

Phần lớn các loại tài nguyên du lịch như cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử văn hóa, nghề và làng nghề truyền thống…đều gắn chặt với không gian địa lý tạo ra nó không thể di dời được. Vì vậy, tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh du lịch với các ngành kinh tế khác là sản phẩm du lịch bán tại chỗ, khách hàng tìm đến và được đưa đến nơi có tài nguyên.

Vì vậy, đối với các địa phương, các quốc gia để khai thác nguồn tài nguyên du lịch hiệu quả, tạo ra sức hấp dẫn du khách, bên cạnh việc đầu tư cho bảo vệ, tôn tạo, đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực thì công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, xúc tiến phát triển du lịch là những giải pháp, chiến lược quan trọng. Vì công tác này sẽ giúp nắm bắt được kịp thời nhu cầu của thị trường, cung cấp thông tin cần thiết để du khách hiểu rõ về đặc điểm, chất lượng của các sản phẩm du lịch nói chung và tài nguyên du lịch nói riêng để hấp dẫn họ, để họ có thể lựa chọn điểm đến, quyết định mua sản phẩm du lịch và có ý thức trong việc tôn trọng cũng như bảo vệ tài nguyên.

(8) Tài nguyên du lịch có tính mùa vụ và việc khai thác tài nguyên du lịch cũng mang tính thời vụ

Hầu hết tài nguyên du lịch đều mang đặc tính này.

Tài nguyên khí hậu là nhân tố quan trọng trong việc hình thành tính thời vụ trong du lịch. Tài nguyên khí hậu phù hợp với du lịch nghỉ biển ở miền bắc và các tỉnh duyên hải phía bắc Việt Nam, du lịch nghỉ núi ở các tỉnh miền bắc Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.

Khí hậu phù hợp với du lịch thể thao mùa đông, ở miền núi các nước phương bắc là mùa đông.

Lễ hội thường diễn ra vào các mùa nhất định trong năm. Nhìn chung, các lễ hội truyền thống của Việt Nam thường được tổ chức vào mùa thu.

Tài nguyên du lịch có tính mùa vụ nên việc khai thác tài nguyên cũng bị phụ thuộc vào tính mùa của khí hậu. Thêm vào nữa việc kinh doanh du lịch cũng bị phụ thuộc vào thời gian nghỉ ngơi của du khách. Thời gian du khách đi du lịch nhiều thường vào mùa hè các xứ nóng và mùa đông ở các xứ lạnh. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh du lịch, các cơ quan quản lý tài nguyên cần có các giải pháp hữu hiệu để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, có kế hoạch tôn tạo tài nguyên du lịch vào mùa vắng khách, điều tiết, quản lý, bảo vệ tài nguyên hợp lý vào thời kỳ đông khách để tránh sự lãng phí cũng như quá tải của tài nguyên du lịch.

(9) Tài nguyên du lịch mang tính diễn giải và cảm nhận

Tài nguyên du lịch là thành phần cơ bản để tạo ra sản phẩm du lịch. Giá trị của tài nguyên này có hấp dẫn du khách hay không, mức độ thưởng thức tài nguyên du lịch của họ thế nào phụ thuộc nhiều vào lòng yêu nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất của hướng dẫn viên diễn giải cho du khách.

(10) Tài nguyên du lịch có phạm trù lịch sử

Tài nguyên du lịch được hình thành, tồn tại và biến đổi qua quá trình lịch sử. Việc khai thác tài nguyên phục thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó lớn nhất là điều kiện kinh tế – xã hội và sự phát triển khoa học kĩ thuật của loài người. Trước kia khi trình độ phát triển khoa học kĩ thuật còn thấp, con người chỉ có thể khai thác được những tài nguyên ở dạng đơn giản, đơn thuần.

Ví dụ: bãi biển chỉ được khai thác để tắm biển. Hiện nay khi khoa học công nghệ phát triển, có thể tìm kiếm, đưa vào khai thác nhiều loại tài nguyên du lịch hơn: khám phá hang động, lặn biển, tài nguyên ở những nơi có địa hình nguy hiểm, độ dốc cao.

tai nguyen du lich co pham tru lich su

Ảnh: Tài nguyên du lịch có phạm trù lịch sử

Song song với quá trình khai thác đó là việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm tôn tạo, bảo vệ, tái tạo tài nguyên du lịch phục vụ cho ngành du lịch phát triển bền vững.

This Post Has 2 Comments

Trả lời